Окуу процесси

Окуу процесси


Окуу процесси

РЕЙТИНГ (орточо баа боюнча)   РЕЙТИНГ (билим сапаты боюнча)   РЕЙТИНГ (жетишүүсү боюнча)   РЕЙТИНГ (жалпы окуу жай боюнча)
Тайпа Орточо баасы   Тайпа Билим сапаты   Тайпа Жетишүүсү   Тайпа Жалпы көрсөткүчү
     
     
1 Нур 7 4,409   1 Мк 2-16 93,750   1 БКМк 2-18 100,000   1 ЧТк 1-18 92,606
2 Мк 2-16 4,406   2 ЧТк 1-18 89,697   2 ЧТк 1-18 100,000   2 Мк 2-16 91,875
3 ЧТк 1-18 4,406   3 БАСк 2-17 88,000   3 Фк 2-17 100,000   3 Нур 7 89,292
4 БАСк 2-16 4,291   4 Нур 7 85,231   4 БКМк 2-17 97,500   4 БАСк 2-17 89,191
5 Мк 2-17 4,250   5 МЧТк 1-17 83,636   5 МЧТк 1-18 97,368   5 БКМк 2-18 88,205
6 БАСк 2-17 4,229   6 ЭСк 2-17 82,955   6 МЧТк 1-17 95,455   6 МЧТк 1-17 86,242
7 БКМк 2-18 4,175   7 БКМк 2-18 81,119   7 БАСк 2-17 95,000   7 ЭСк 2-17 85,967
8 БКМк 1-18 4,170   8 БАСк 2-16 77,604   8 Нур 7 94,462   8 Мк 2-17 84,394
9 ЭСк 2-17 4,145   9 Мк 2-17 77,273   9 Мк 2-16 93,750   9 МЧТк 1-18 84,250
10 Нур 8 4,130   10 БКМк 1-18 77,244   10 ЭСк 2-17 92,045   10 БКМк 1-18 83,139
11 БКМк 2-16 4,101   11 МЧТк 1-18 75,877   11 Мк 2-17 90,909   11 БКМк 2-17 81,100
12 БКМк 02-16 4,070   12 БКМк 1-17 71,847   12 БКМк 1-17 90,315   12 Нур 8 81,007
13 МЧТк 1-17 3,982   13 Нур 8 71,181   13 Нур 8 89,236   13 БАСк 2-16 80,340
14 МЧТк 1-18 3,975   14 БКМк 02-16 70,988   14 БКМк 1-18 88,782   14 БКМк 1-17 79,711
15 ЭСк 2-16 3,888   15 БКМк 2-16 68,991   15 БКМк 02-16 79,630   15 Фк 2-17 78,772
16 БКМк 2-17 3,853   16 БКМк 2-17 68,750   16 Фк 2-16 79,018   16 БКМк 02-16 77,342
17 БКМк 1-17 3,849   17 Фк 2-16 62,054   17 БАСк 2-16 77,604   17 БКМк 2-16 74,922
18 Фк 2-17 3,789   18 Фк 2-17 60,526   18 БКМк 2-16 73,753   18 Фк 2-16 72,157
19 Фк 2-16 3,770   19 ЭСк 2-16 58,246   19 ЭСк 2-16 68,070   19 ЭСк 2-16 68,025

"Нур" ЖАКтын рейтингинде 1-орунду ээлегендиги менен ЧТк 1-18 тайпасын  КУТТУКТАЙБЫЗ!!!Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили