Саитбек кызы Гүлхаё

Окуудагы жетишкендиктери, үлгүлүү журум туруму, окуу жайдын жашоосуна активдүү катышкандыгы үчүн БКМк 1-19 тайпасынан сыйланды.

Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили