"Нур" Жалал-Абад колледж боюнча жалпы маалымат

"Нур" Жалал-Абад колледж боюнча жалпы маалымат

    "Нур" ЖАК 2011-жылдын 14-июлунда негизделип, уюштуруу-укуктук формасы боюнча мамалекеттик эмес Жалал-Абад инженердик-гуманитардык колледжи (ЖАИГК) деген аталышка ээ болгон. Негиздөөчүүлөр кеңешинин чечими менен 2013-жылдын 22-июлундагы (протокол №4) окуу жайдын аталышы "Нур" Жалал-Абад колледжи деп өзгөртүлүп, 2013-жылдын 30-августунда Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгынан кайра каттоодон өткөн (күбөлүк сер. ГПЮ №0011069).

     "Нур" Жалал-Абад колледжи Уставы (2013-жылдын 30-августунда Жалал-Абад областтык юстиция башкармалыгынын каттоосунан өткөн), өз алдынча балансы, мөөрү жана башка реквизиттери бар юридикалык жактан өз алдынчалыкка ээ болгон окуу жайлардын катарына кирет.

     Менчик формасы-жеке менчик.

     Окуу жайдын юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад шаары, Чехов көчөсү, 15. Лицензия АЛ № 653, каттоо номери I-826, 2011-жылы берилген, окуу жылдын аталышы өзгөртүлгөнүнө байланыштуу 2014-жылы № LC140000490  лицензиясына алмаштырылган (каттоо номери 14/0303). 

    "Нур" Жалал-Абад колледжи 2011-жылы түптөлүп, алгачкы 2011-2012 окуу жылында 190 студент кабыл алынган. Окуу жай бутуна каз-каз туруп, телчигишинде көч башында окуу жылдын мүдүрү Матанбаева Зымрат Эркуловна  баш болгон бир топ октутуучулар ак эмгек өтөшкөн.

         

 

   

     Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили