Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты боюнча инспекторунун 2018-2019-окуу жылы үчүн иш планы

Шилтеме аркылуу кириңиз

1.Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты боюнча инспекторунун 2018-2019- окуу жылына жылдык иш планы

2.Билим берүү сапатын камсыздоо бөлүмү 2018-2019-окуу жылына иш планыПаракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили