«Нур» Жалал-Абад колледжинде дистанттык окуу өз деңгээлинде өтүлүп жатат.

«Нур» Жалал-Абад колледжинде дистанттык окуу өз деңгээлинде өтүлүп жатат.

   “Нур” колледжи дагы  студенттер үчүн окуу процессинин лекциялык жана теориялык сабактары окутуунун дистанттык технологияларын колдонуу  менен жүргүзүлө баштады. Биринчи кезекте тайпалардын семестрдик пландарында дистанттык окутуу технологияларын колдонуу менен уюштурулаган лекциялык жана теориялык сабактардын жумуш пландары түзүлдү.
alt

alt

{{ comment.user.name }}
{{ comment.text }}
Жооп · {{ comment.created_at }}


Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили