Модельер конструктор адистигине ачык сабак өтүлдү

Модельер конструктор адистигине ачык сабак өтүлдү

"Нур" Жалал-Абад колледжинин окутуучусу Махмутбек кызы Кенжегүл Модельер конструктор адистигинин 3-курсунда окуп жаткан Мк 2-16 тайпасына "Жакаларды конструктивдүү моделдештирүү" деген темада ачык сабак өттү.
alt

alt

{{ comment.user.name }}
{{ comment.text }}
Жооп · {{ comment.created_at }}


Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили