АЧЫК САБАКТАР БАШТАЛУУДА!

АЧЫК САБАКТАР БАШТАЛУУДА!

Бүгүн 16-октябрында "Нур" Жалал-Абад колледжинин кыргыз тили жана кыргыз адабият окутуучу Орозоева Венера 1-курсунда окуп жаткан БКМ 2-19 тайпасына "Кыргыз адабията согушка чейинки мезгилде "(1930-1940-ж) темасында ачык сабак өтүлдү.

Ачык сабактын өткөрүүнун максаты;

1.1930-1940-ж адабияттын өнүгүшү жөнүндө маалымат алышат.

2.Көркөм окууга көнүгүшөт.

3.Бири-бирин сыйлоого тарбияланышат.

 
alt

alt

{{ comment.user.name }}
{{ comment.text }}
Жооп · {{ comment.created_at }}


Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили