Кулактандыруу

Конфуции институтунун 2019-жылдын 1-декабрында боло турган HSK, HSKK экзамендерине каттоо(регистрация) башталды!

Катталуу убактысы; 14.10.2019-28.10.2019-ж

Окутуучулар келип катталыңыздар жана ар ким өзүнүн мугалимине да барып катталсаңыздар болот. 

Керектелүүчу документер; 

1.Электрондук сүрөт IPG/PNG форматта, фон ак болуш керек.

2.ID-карттын копиясы.

Катталуу акчасы; HSK1-150сом, HSK2-200сом, HSK5-500сом, HSK6-600 сом, HSKK башталгыч-200 сом, HSKK жогорку-600сом.

Экзамен убактысы;01.12.2019-жыл

Экзаменге колдонулуучу документтер; Анкета жана ID-карт.

ЖАМУ, Конфуций институтуна кайрылсаңыздар болот.Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо (ЖМА)

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)

Англис тили