Кулактандыруу

Кулактандыруу!!!

    БКМ,МЧТ,БАСк,МК,ЭСк,Фк адистиктеринин мамлекеттик сынактарына байланышкан маселелерди чечүү үчүн, 2019-жылдын 16-17-апрелинде ПЦКлардын отурумдары жүргүзүлсүн, анда төмөнкү суроолор каралсын:

  1. Жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациалоонун түзүлүшү (канча жана кайсыл сабактар кирет);
  2. Предметтик окутуучулар тарабынан ЖМАнын программаларынын даярдалышы;
  3. ЖМАнын мүчөлөрүн сунуштоо.

18-апрелде саат 14:00 дө усулдук кеңештин кезектеги отуруму болот (304-аудитория), ПЦКлардын отурумдарынын жыйынтыктары талкууланат.

                              АдминистрацияПаракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)