Кулактандыруу

2018-2019-жж. Окуу жылы үчүн төмөнкү адисттиктер боюнча абитуриенттерди кабыл алат.Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)