Кулактандыруу

Урматтуу “Нур” ЖАКтын окутуутучулары 25-февраль педагогикалык кеңеш өткөрүлөт. Паракорчулукка кабылдыңызбыПаракорчулукка кабылдыңызбы    

Жалпы маалымат

Администрациянын ишмердүүлүгү

Жоболор

Билим берүү программалары (Адистиктер)

Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)