Авторизация
Педагогикалык, экономикалык жана техникалык колледж «Нур»
Колледждин миссиясы – коомдун талаптарын жана илимдин жетишкендиктерин эске алуу менен, орто кесиптик деңгээлдин адистерин сапаттуу даярдоо.
г. Жалал-Абад, улица Чехова, 15
+996 3722 5-55-62
+996 3722 2-34-50
nurjak2011@mail.ru

Педагогикалык, экономикалык жана техникалык колледж «Нур»

Колледждин миссиясы – коомдун талаптарын жана илимдин жетишкендиктерин эске алуу менен, орто кесиптик деңгээлдин адистерин сапаттуу даярдоо.
МЕНЮ
 • 2.1 II. Колледждин коллегиалдык башкаруу органдарынын жана жооптуу кызматкерлеринин жылдык иш пландары
  1. Колледждин коллегиалдык органдары:
  • 1.1 Педагогикалык кеңештин жылдык иш планы
  • 1.2 Билим берүүнүн сапатын камсыздоо (ББСК) боюнча кеңештин жылдык иш планы
  • 1.3 Коопсуздукту камсыздоо кеңешинин жылдык планы
  • 1.4 Экологиялык кеңештин жылдык планы
  • 1.5 Усулдук кеңештин жылдык иш планы
  • 1.6 Предметтик-циклдик комиссиялардын (ПЦК) жылдык иш пландары
  • 1.7 Студенттик өз алдынча башкаруу органынын жылдык иш планы
  • 1.8 Ата-энелер комитетинин жылдык иш планы
  • 1.9 Кабыл алуу комиссиясынын иш планы (кесиптик багытто иштери боюнча иш планы менен)
  • 2.1 Директордун иш планы
  • 2.2 Директордун окуу иштери боюнча орун басарынын иш планы
  • 2.3 Директордун мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча орун басарынын иш планы
  • 2.4 Директордун административдик-чарбалык иштери боюнча орун басарынын иш планы (эмгекти коргоо, санитардык-гигиеналык ченемдерди сактоо, өрткө каршы коопсуздуктун, коопсуздук техникасынын иш пландары менен)
  • 2.5 Өндүрүштүк практика жетекчисинин иш планы
  • 2.6 Китепкана башчысынын иш планы
  • 2.7 Дене тарбия жетекчисинин иш планы
  • 2.8 Аскер жетекчисинин иш планы
  • 2.9 Окуу бөлүмдүн иш планы
  • 2.10 Инспектордун (кадрлар ж-а атайын иштер б-а) иш планы
  • 2.11 Инспектордун (Билим берүүнүн сапатын камсыздоо саясаты боюнча) иш планы
  • 2.12 Башкы бухгалтердин иш планы (бухгалтердин, экономисттин иш пландары менен)
  • 2.13 Иш алып баруучунун иш планы
  • 2.14 Архивариустун иш планы
  • 2.15 “Бирдиктүү терезе” адисинин иш планы
  • 2.16 Каръера борборунун адисинин иш планы
  • 2.17 Сайт администраторунун иш планы
  • 2.18 Юристтин иш планы
  • 2.19 Инженер-програмисттин иш планы
  • 2.20 IT-специалисттин иш планы
  • 2.21 Медициналык кызматкердин иш планы (санитардык-эпидемиологиялык эрежелер боюнча иш планы менен)
  • 2.22 Студенттик омбудсмендин иш планы
© 2024. Все права защищены.